Vay Tín Chấp Ngân Hàng Standard Chartered

Vay tín chấp Standard Chartered cho vay lên đến 900 trđ Lãi suất chỉ 12%/năm giảm dần, Lãi suất thấp nhất thị trường ngang với lãi suất vay thế chấp.